Idiomas

O Parlamento europeo adopta os obxectivos ambientais da UE ata 2030

Print this pagePrint this pagePrint this page
  • A pretensión do programa ambiental da UE ata 2030 é acelerar a transición de Europa cara a unha economía neutra para o clima, limpa, circular e do benestar.

Cerceda, a 22 de marzo de 2022.- O Parlamento aprobou recentemente o programa ambiental da UE ata 2030, sendo a súa pretensión acelerar a transición da UE cara a unha economía neutra para o clima, limpa, circular e do benestar.

Con 553 votos a favor, 130 en contra e 7 abstencións, o Parlamento confirma así un acordo alcanzado co Consello en decembro de 2021 sobre o oitavo Programa de Acción Ambiental (EAP) xeral da Unión e aliñala co Pacto Verde Europeo.

OBXECTIVOS PRIORITARIOS DO OITAVO EAP

Os seis obxectivos temáticos prioritarios que deben alcanzarse para 2030 son os seguintes:

  • mitigación do cambio climático para reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro;
  • adaptación ao cambio climático;
  • avanzar cara a unha economía do benestar que devolva ao planeta máis do que toma;
  • perseguir a contaminación cero, mesmo en relación cos produtos químicos nocivos;
  • protexer, preservar e restaurar a  bioversidade;
  • diminuír significativamente as presións ambientais clave relacionadas coas pegadas de materiais e consumo da UE.

A UE establecerá un marco lexislativo vinculante para monitorear e informar sobre o progreso dos estados membros cara á eliminación gradual dos subsidios aos combustibles fósiles, en consonancia coa ambición de limitar o quecemento global a 1,5 graos centígrados.

MELLORAS NO MECANISMO DE GOBERNANZA

A Comisión supervisará, avaliará e informará anualmente os progresos realizados pola UE e os Estados membros no cumprimento dos obxectivos prioritarios. O texto prevé un novo taboleiro resumen e indicadores que miden o progreso 'máis aló do PIB', para guiar a formulación de políticas.

A avaliación será pública e as institucións da UE debaterán cada ano tanto as accións realizadas como as futuras previstas. Se unha revisión intermedia do progreso (antes do 31 de marzo de 2024) determina que se necesita facer máis para alcanzar os obxectivos prioritarios para 2030, a Comisión debería presentar unha proposta lexislativa con iniciativas adicionais.

As autoridades da UE, nacionais, rexionais e locais tamén deben aplicar sancións efectivas, disuasorias e proporcionadas para reducir os riscos de incumprimento da lexislación ambiental da UE.

Unha vez adoptado formalmente polo Consello, o texto legal publicarase no Diario Oficial da UE e entrará en vigor 20 días despois.

Fonte: Parlamento Europeo

22 Mar 2022

Galería